Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Regionale miljøtilskudd blir utbetalt i uke 10

Nå blir de regionale miljøtilskuddene utbetalt. Har du søkt elektronisk finner du tilskuddsbrevet i Altinn i "Min meldingsboks". Dersom du har søkt på papir får du tilskuddspapiret i posten i løpet av noen dager.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.03.2014

Ønsker du å klage på vedtaket, er klagefristen 3 uker fra brevet ble mottatt.

Totalt vil 23 334 søkere i landet få utbetalt tilsammen 425 mill. kroner. Regionale miljøtilskudd i Troms går til bønder som bidrar til å opprettholde kulturlandskapet og kulturminner, tilrettelegger for friluftsliv og til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel.