Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Ny veileder for regionale miljøtilskudd for jordbruket

Gårdbrukere i Troms finner informasjon om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Troms i 2017 i Fylkesmannens nye veileder.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.06.2017

Ny søknadsfrist

For foretakene er søknadsfristen 15. oktober og for beitelagene er fristen 1. desember. Vi har endret frist for miljøtiltakene til samme frist som for produksjonstilskudd, for at det skal bli færre frister å forholde seg til for søkerne.

Ikke lenger miljøtilskudd til hesjing

I jordbruksoppgjøret 2016 ble det bestemt at det fra søknadsomgangen 2017 ikke lenger skal gis tilskudd til hesjing. Disse endringene har medført at vi har gjort en forskriftsendring. Oppdatert veileder gir oversikt over muligheter og vilkår for søknadsomgangen 2017. Oppdatert forskrift finner du bakerst i veilederen. Du finner også årets veileder til høyre i siden.

Gjør deg kjent med regelverket

Det er søkers ansvar å levere søknad i tråd med regelverk som fremgår av forskrift og veileder.

Søknadsomgangen 2017

Søknadsomgangen åpner 01.08.2017 og siste frist for å søke miljøtilskudd for jordbruket i Troms er 15.10.17. Det er lurt å starte søknadsprosessen i god tid før fristen, i tilfellet du støter på utfordringer underveis. Det ble i 2013 innført et elektronisk søknadssystem der det kan søkes RMP-tilskudd via nettportalen Altinn. Fylkesmannen oppfordrer alle til å søke elektronisk. Det er trygt og har en rekke fordeler. De som har søkt tidligere vil finne igjen egne data når det søkes i år.

Les mer om regionale miljøtiltak her.