Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Matproduksjon

Markedet for lokalmat er voksende, og matproduksjonen skal ivareta forbrukernes ønsker om trygg mat, kvalitet, mangfold og miljøvennlig produksjon. Statsforvalteren er pådriver for verdiskaping og næringsutvikling med utgangspunkt i sunn og trygg norsk mat. 

Fylkeskommunen forvalter tilskuddsordninger som kan bidra til at flere matprodusenter foredler egne råvarer og tilbyr forbrukerne gode matopplevelser. Midler til bedriftsutvikling blir forvaltet av Innovasjon Norge. Næringsutvikling innen matproduksjon er blant annet knyttet til lokal matkultur og lokale spesialiteter, turisme og reiseliv, matkvalitet, helse og kompetanse.

Statsforvalteren samarbeider med andre statlige etater, Innovasjon Norge, fylkeskommunene, kommunene og ulike organisasjoner i dette utviklingsarbeidet.

Vis mer


Publisert 21.03.2016

Startbesøk Lokalmat - Nytt tilbud

Går du med planer om å starte opp som matprodusent eller er du så vidt påbegynt? Da kan et startbesøk hos en etablert matprodusent være veien å gå for å komme videre, og for slippe å lære alt av egne erfaringer!


Publisert 26.11.2015

Gylne Måltidsøyeblikk

Skjervøy Sykestue og Sykehjem er vinner av Gylne Måltidsøyeblikk i Troms.


Publisert 23.09.2015

Nordnorsk økomatpris 2015 går til...

Prisen er på kr 50 000,- og ble overrakt 18. september under Det nordnorske måltid på SMAK nordnorsk matfestival i Tromsø.


Publisert 19.08.2015

Gylne måltidsøyeblikk

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug inviterer alle landets syke- og aldersinstitusjoner til en konkurranse rundt matglede for eldre. Konkurransen skal øke bevisstheten om maten og måltidenes betydning for eldre.


Publisert 06.07.2015

SMAKen av Nord Norge

Ti små matprodusenter fra Nord-Norge får sjansen til å friste over 50.000 besøkende på årets SMAK nordnorsk matfestival.


Publisert 10.09.2014

"Mat fra Nord-Norge" på Matstreif

Til uken reiser ni nordnorske matprodusenter sammen til hovedstaden, til Norges største matfestival, Matstreif. I selskap med et mylder av utstillere og spennende mat fra hele landet skal Oslo-borgerne blant annet bli tilbudt reinkjøtt, kyst-multer, ferske reker, fiskekaker, klippfisk, fjellrøye og kaffeost fra de tre nordnorske fylkene.


Publisert 14.07.2014

Nyttig informasjon for lokalmatprodusenter

Mattilsynet har samlet regelverket for lokalmatprodusenter, slik at det blir lettere å finne svar på spørmål om regelverket som gjelder lokalmat.


Publisert 23.05.2014

Høstens kurs for matprodusenter i nord

- mye spennende for enhver bransje - dyktige kurslærere fra inn- og utland!


Publisert 28.02.2014

Kurs for matprodusenter i Nord Norge

Kompetansenettverket for lokalmat i Nord-Norge informerer:

Kurs for matprodusenter i nord

 


Publisert 10.12.2013

HACCP kurs på Storslett

Tid og sted: Storslett i Nordreisa 22.-23.januar

Kurslærer: Kathrine Rødsjø i Sikker Mat

Arrangør: Nord-Troms studiesenter

Påmelding til: post@ntss.no eller tlf 7777 0562