Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilskudd til drift av beitelag, Troms - 2018

Vi gjør oppmerksom på at fristen for å søke tilskudd til drift av beitelag i Troms er 1. desember 2018.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.11.2018

Tilskudd til drift av beitelag er en del av regionale miljøtilskudd for jordbruket i Troms, RMP. Tilskudd kan gis til drift av godkjente beitelag som arbeider for felles beitebruk i utmark og redusert tap gjennom organisert tilsyn, sanking og andre fellestiltak.

Det må søkes elektronisk via Altinn.

Søknadsfristen er 1. desember 2018 og det blir trekt kr 1000 pr dag for levert søknad etter fristen.

Ytterligere informasjon finnes under lenker og dokumenter til høyre i siden.

Ta kontakt med landbruksforvaltningen i kommunen om det er spørsmål knyttet til søknadsprosessen.