Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Beitelagsstatistikk for 2015

Statistikken for organisert beitebruk for Troms er klar for beitesesongen 2015.  Den
forsiktige, men positive trenden med prosentvis nedgang i tap av sau og lam på
beite fortsetter for tredje året på rad.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 25.02.2016

Det ble sluppet 107 980 sau og lam på utmarksbeite i sesongen 2015, det er en økning på 1648 dyr sammenlignet med beitesesongen 2014.

Det prosentvise tapet for sau/lam ble på 6,1 %, dette er gjennomsnittstall. Godt og vel 81 % av sauebøndene i Troms er tilsluttet organisert beitebruk.

For detaljer på kommunenivå, se under relaterte dokumenter til høyre i siden.