Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Helse, omsorg og sosialtjenester

Oppdatert 10.05.2022

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer


10.12.2018

Offentlig verv i kontrollkommisjonen - varamedlemmer søkes

Fra 1. januar 2019 blir det to ledige verv som varamedlemmer i Kontrollkommisjonen for det psykiske helsevern ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Ofoten.


10.12.2018

Tilskudd til innføring av velferdsteknologiske løsninger i 2019

Tilskuddet er knyttet til Nasjonalt program for velferdsteknologi, som er en del av Omsorg 2020.


03.12.2018

Psykologtilskudd 2019

Nå er det siste sjanse til å søke rekrutteringstilskudd til psykologer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.


13.11.2018

Helse- og omsorgsavdelingen har telefontreffetid kl. 12.00-14.30.

En stor og viktig oppgave for Helse- og omsorgsavdelingen er å behandle klager fra pasienter og brukere, og på den måten bidra til deres rettssikkerhet. Avdelingen har uønsket høy ventetid på klagesaker. Som et tiltak for å sikre raskere behandling av klager har avdelingen begrenset telefontreffetiden til kl. 12.00-14.30 for alle saksbehandlere.


05.11.2018

Nettverkssamling for helse- og omsorgsledere og kommuneoverleger

Fylkesmannen i Troms ønsker velkommen til en ny samling for de øverste lederne av kommunale helse- og omsorgstjenester og kommuneoverlegene i Troms.


09.10.2018

Sjumilssteget har ny nettside

Til deg som jobber for og med barn og unges rettigheter: Sjumilssteget nasjonalt har ny nettside med nyttige lenker, sjumilsstegsmateriale og nett-TV.


21.09.2018

Leve hele livet - gjennomføringskonferanse

Invitasjon til gjennomføringskonferanse om Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre.


14.09.2018

Fagsamling for ansatte i frisklivssentralene i Troms

Fylkesmannen i Troms ønsker velkommen til fagsamling for ansatte i frisklivssentralene i Troms 1. november 2018.


14.09.2018

Kurs om nytt regelverk for LIS 1

Se foredrag og presentasjoner om nytt regelverk for leger i spesialisering del 1 (LIS 1).


07.08.2018

Anne Grethe Olsen blir fylkeslege for Troms og Finnmark

Anne Grethe Olsen fra Hammerfest (f.1960) er ansatt som fylkeslege for det sammenslåtte embetet Troms og Finnmark. Olsen er i dag kvalitet- og utviklingssjef og lege i Hammerfest for Finnmarkssykehuset. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel