Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Folk og samfunn

Som innbygger kan du komme i kontakt med Statsforvalteren i ulike situasjoner. På noen områder er Statsforvalteren den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Statsforvalteren klageinstans for vedtak som er fattet av andre.


02.11.2018

Prinsesse Ingrid Alexandra døper Norges nye forskningsskip

Prinsesse Ingrid Alexandra er gudmor når Norges nye forskningsskip, isbryteren «Kronprins Haakon», døpes i Tromsø.


20.09.2018

Feiret universitetets 50-årsdag

Kongen og fylkesmann Elisabeth Aspaker deltok på den offisielle feiringen av UiT Norges arktiske universitets 50-årsjubileum i dag. Kongen møtte blant annet forsker Audun Rikardsen.


06.07.2018

Fylkesmannen.no i ny drakt

Fylkesmannens hjemmeside har endret utseende, og i oppstarten kan siden være litt ustabil.


05.06.2018

Digital post til alle

Fylkesmannen i Troms starter å sende all post digitalt.


30.05.2018

Barnekonvensjonen i praksis 2018: Hva nå, Norge?

Sjumilsstegets nasjonale konferanse 11. og 12. oktober handlet blant annet om: Tilbakemeldingene fra FNs barnekomité til staten Norge og arbeid med barnekonvensjonen i nye, større fylker.


22.05.2018

Sjumilssteget er til stede når Norge utspørres av FNs barnekomité

Sjumilssteges nasjonale gruppe er i barnekomiteen 23. og 24. mai for å høre staten Norge bli spurt ut om hvordan de virkeliggjør barn og unges rettigheter i Norge.

-Vi forventer å høre en offensiv norsk barneminister som er åpen for dialog om både styrker og svakheter i det norske samfunnet.


09.05.2018

Disse skal lede det nye embetet

Fylkesmennene i Troms og Finnmark kan i dag presentere direktørene som skal lede det nye embetet fra 1. januar 2019.


02.05.2018

Markerer 8. mai i Midt-Troms

Fylkesmann, Elisabeth Vik Aspaker, markerer frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai.  


02.05.2018

Nasjonal helseberedskapskonferanse

Nasjonal helseberedskapskonferanse 2018 handler blant annet om: NATO-øvelsen Trident Juncture, overføringsverdien til beredskapsarbeid i praksis i helsetjenesten og nordområdene og IKT, risiko- og sårbarhetsanalyser og sikkerhet.


06.04.2018

Direktesending fra konferanse om vold og seksuelle overgrep mot barn

Konferansen «Barndommen følger deg resten av livet» sendes direkte tirsdag 10. og onsdag 11. april. Tema er vold, seksuelle overgrep og sakene i Tysfjord, samt nye verktøy og retningslinjer for å forebygge og forhindre at barn og unge utsettes for overgrep.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel