Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Katastrofeberedskapsrådet i Grenland

Katastrofeberedskapsrådet i Grenland ble etablert i 1977 etter et initiativ fra Herøya Arbeiderforening og har gjennomført en rekke tiltak som har forbedret beredskapen i Grenlandsregionen.

Mandatet for Katastrofeberedskaprådet (KBR) kan du lese her: Mandat for KBR

For tiden er det Telemark sivilforsvarsdistrikt som har sekretariatsansvaret.
kontaktinformasjon finner du på hjemmesiden deres: Telemark sivilforsvarsdistrikt

 

Kontaktpersoner