Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Samfunnssikkerhet og beredskap

CIM

Alle har et ansvar for å forebygge uønskede hendelser og kriser, og å håndtere disse om de likevel oppstår. Vi må ta forebyggende hensyn i alt fra arealplanlegging i kommunene til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplass. Som innbygger kan du utruste deg til å klare deg selv i noen dager.

Statsforvalteren er et bindeledd mellom sentrale og lokale myndigheter, og har en selvstendig rolle som pådriver og veileder for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

I en krisesituasjon er politiet, den ansvarlige fagetaten eller kommunen den viktigste informasjonskilden for innbyggerne. Statsforvalteren kan i noen tilfeller ta et samordningsansvar for krisehåndteringen på regionalt nivå, for å sikre gode og samordnede løsninger mellom aktørene. Fylkesberedskapsrådet er et viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. I rådet deltar ledere av offentlige beredskapsetater, kommuner, næringsliv og frivillige organisasjoner. 

Råd om egenberedskap til deg som er innbygger i Norge

Du er en del av Norges beredskap. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Myndighetene ber oss derfor vurdere risiko og sårbarhet i eget hjem. Du bør tenke gjennom hva som kan skje, hvilke konsekvenser det kan få, og hvordan nettopp din familie kan håndtere det. Finn gjerne også ut hvem som kan trenge din hjelp og hvordan du kan bidra. De grunnleggende behovene de tre første døgnene av en krise er varme, mat, drikke, legemidler, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode ideer til hva som bør være på plass i ditt eget beredskapslager.

Vis mer


28.10.2014

Øvelse - Oppslag om radioaktive produkter i matvarehandelen i Grenland, Telemark

Den siste tiden har det vært flere avisoppslag i forskjellige medier om radioaktive produkter i matvarehandelen. Kriseutvalget for atomberedskap ble samlet til møte kl. 06:30 for å diskutere situasjonen. Kriseutvalget har iverksatt informasjonsberedskap. Fylkesmannen i Telemark har fått meldingen og har satt beredskapsstab. Samtidig er de aktuelle kommunene og de omliggende kommunene varslet.

04.12.2018

Er du forberedt?

For å styrke beredskapen i samfunnet oppfordrer DSB alle til å være forberedt på å klare seg selv i tre dager. Denne uka får du en brosjyre i posten med konkrete forslag til hva du bør ha i hus.


09.11.2018

Realistisk øving på atomhending

Vinje kommune gjennomførde 8. november øvinga «Atomhending Sellafield». Scenarioet var eit utslepp av radioaktiv stråling frå eit anlegg ved austkysten av England som ifølgje vêrprognosane var forventa å nå Sør-Noreg innan kort tid.


01.10.2018

Oktober er sikkerhetsmåned

Nasjonal sikkerhetsmåned er en årlig kampanje for økt kunnskap om informasjonssikkerhet.


06.09.2018

Fagdag om klimatilpasning - gjennomføring i kommunene

Klimaet er i endring, og vi får stadig oftere uønskede møter med naturkreftene. Har noen et ansvar for å redusere konsekvensene?


30.08.2018

Jan-Arne Hunnestad blir ny fylkeslege i Vestfold og Telemark

Han er nå assisterende fylkeslege i Telemark. 


16.08.2018

Fagdag samband og befolkningsvarsling

Kommunikasjon er en av grunnpillarene for å lykkes med krisehåndteringen vår.
Hva gjør vi når de ordinære ekomløsningene våre svikter?
Hvordan får vi varslet/informert befolkningen før og under kriser?


02.03.2018

Beredskapsdagen 2018

Påmeldinga til Beredskapsdagen har opna


30.01.2018

Fagdag - Sikkerhet ved arrangement

Fagdagen gjennomføres onsdag 28. februar i Tønsberg.


19.01.2018

Fagdag GIS i krisehåndtering

Norsk brannbefals landsforbund og GIS-samarbeidet inviterer til en fagdag i Skien mandag 12. februar 2018.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel