Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Sosial- og helseavdelingen

Nedenfor finner du lenker til rapporter som er laget for eller ved Sosial- og helseavdelingen, Fylkesmannen i Telemark. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.03.2015

 

Nr/År Forfatter(e) og navn på rapport:
2010  
2010 Eivind Blikstad: Talenter for framtida "Sammen om "
Rapporten kartlegger tiltak og prosjekterer rettet mot risikoutsatte barn og unge i kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan pr. februar 2010.
   
2009  
2009 May-Lisa Spjelkevik med prosjektgruppe: Det er MIN kropp det gjelder  
Et helsefremmende prosjekt blant somaliske kvinner i Skien. Hensikten var blant annet å gi svømmeopplæring og samtidig undervise somaliske jenter og kvinner om kropp, helse og kultur.
22/2009 Telemarksforsking: Levekår blant barn og unge i Telemark (2009) 
Rapporten fokuserer på forholdene i Telemark sammenlignet med andre fylker på sør- og østlandet. Den ser på ulike levekårsfaktorer som; inntekt, fattigdom, boforhold, helse, trygghet, familiemønstre og utdanning
   
2008  
2008 Telemark fylkeskommune: Folkehelsemelding for Telemark 2008