Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Meget stor skogbrannfare i Telemark

Meteorologisk institutt varsler om meget stor skogbrannfare i alle kommuner i Telemark. Høy temperatur, lite nedbør og nå synkende grunnvannstand har ført til meget stor skogbrannfare i Telemark og store deler av Sør-Norge. Det er heller ikke meldt regn med det første og mer varme, noe som fører til ytterligere økt skogbrannfare framover.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

FREDAG 06.07.2018 08.08, SIST ENDRET 03.12.2020 09.36

Bålforbud Mellom 15. april til 15. september er det i hele landet forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog eller annen utmark uten tillatelse fra kommunen.

Ved all ferdsel og opphold i eller i nærheten av skog og utmark er det nå helt nødvendig å unngå all bruk av ild og all annen aktivitet som kan forårsake gnister.

Det er svært viktig at bålforbudet respekteres og at det vises aktsomhet. Det er nå mye knusktørt materiale i skogen, og en enkelt gnist kan starte en skogbrann.

Fylkesmannen oppfordrer alle som utøver arbeide i eller i nærheten av skog og utmark, enten det er skog-, jordbruksvirksomhet eller annen næring, å utvise høy grad av forsiktighet for all virksomhet som utgjør en risiko for skogbrann.

Melding om skogbrann Skogbrann varsles til nødnummer 110 - Alarmsentralen 110 Telemark.

Kontaktpersoner