Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Frivillig vern av skog sikrar viktige naturverdiar

Fylkesmannen har sendt på høyring  framlegg til tre nye naturreservat i Nome, Fyresdal og Nissedal. kommunar.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.05.2017

Det gjeld følgjande område som er planlagt verna etter naturmangfoldloven :

Namn

Kommune

 Totalt areal
i daa
 

Verdi

Lien nordre

Fyresdal

530

Nasjonal

Nedre Rønningkåsene

Nome

76

Regional

Solhomfjell og Kvenntjønnane - utvidelse

Nissedal 

 7761

 Nasjonal

 

Lenke til dei forskjellige områda og tilhøyrande dokument:

Høring - Nedre Rønningkåsene naturreservat - Frist: 26. juni 2017

Høyring - Lien nordre naturreservat - Frist: 28. juni 2017

Høyring - Utvidelse av Solhomfjell - Kvenntjønnane naturreservat - Frist: 2. juli 2017