Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Matproduksjon

Markedet for lokalmat er voksende, og matproduksjonen skal ivareta forbrukernes ønsker om trygg mat, kvalitet, mangfold og miljøvennlig produksjon. Statsforvalteren er pådriver for verdiskaping og næringsutvikling med utgangspunkt i sunn og trygg norsk mat. 

Fylkeskommunen forvalter tilskuddsordninger som kan bidra til at flere matprodusenter foredler egne råvarer og tilbyr forbrukerne gode matopplevelser. Midler til bedriftsutvikling blir forvaltet av Innovasjon Norge. Næringsutvikling innen matproduksjon er blant annet knyttet til lokal matkultur og lokale spesialiteter, turisme og reiseliv, matkvalitet, helse og kompetanse.

Statsforvalteren samarbeider med andre statlige etater, Innovasjon Norge, fylkeskommunene, kommunene og ulike organisasjoner i dette utviklingsarbeidet.

Vis mer


29.09.2017

Engasjert publikum på debattkveld

Debattkvelden "Kan jeg spise kjøtt med god samvittighet?" trakk mange interesserte til diskusjon om bærekraftig kjøttproduksjon og kjøttforbruk.


23.02.2017

Opplevingar for ein kvar smak

Dette er tittelen på den nye strategien for reiseliv basert på landbruket og reindrifta sine ressursar. Strategien synleggjer korleis landbruket og reindrifta kan vere innhaldsleverandørar for reiselivet og inngå i heilskaplege reiselivsprodukt.


19.12.2016

Nytt år - nye sjanser

Er du en lokalmatprodusent? Har du et lite serveringssted med lokalmatprofil? Du har kanskje ikke vært med på kurs i år? Da får du nye sjanser i 2017!
Kompetansenettverk Lokalmat Øst presenterer her sin nye plan for neste år.


12.02.2016

Fylkesmannen og Dyrsku'n sammen om bakekonkurranse

I forbindelse med Dyrsku'ns 150 årsjubileum har Dyrsku'n og Fylkesmannen i Telemark gått sammen om en bakekonkurranse, der vinnerkaken skal leve videre som et Dyrskuprodukt og selges på arrangement, i kantiner og kiosker.


02.02.2016

Mat fra Telemark ga mersmak i Berlin

Salg av smaksprøver økte med om lag 20 % i forhold til i fjor. De tyske besøkende på Grüne Woche i Berlin elsket maten som ble solgt på stand med Osloregionen. Og Telemarksprodusenter har bidratt godt til denne suksessen.


02.10.2015

Gylne måltidsøyeblikk

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har satt mat og måltider på sykehjem, omsorgsboliger og institusjoner rundt om i landet på dagsorden. Påmeldingsfristen til konkurransen Gylne måltidsøyeblikk var 30. september.


15.06.2015

Gylne måltidsaugneblink i Telemark

I samarbeid med Helse- og omsorgdepartementet og Landbruks- og matderpartementet inviterer Fylkesmannen i Telemark alle sjukeheimar, omsorgsbustadar og institusjonar til deltaking i konkuransen «Gylne måltidsaugneblink».


25.02.2015

Regionale delegasjoner i Berlin

«Maten – en viktig del av opplevelsen» var tittelen på fagseminaret den 22. januar i anledningen den internasjonale Grüne Woche 2015 i Berlin. Og stedet var ikke tilfeldig valgt på den norske ambassaden i Berlin.


09.01.2015

Turbobudeia fikk hederspris

Heilt uverkelege, makalaust, uvænta og hjartegøtt". Slik beskriver Bodil Nordjore følelsene sine på Facebook etter at hun i går fikk Det norske måltids Hederspris 2014.


06.01.2015

Telemarksbedrifter på Grüne Woche 2015 i Berlin

Hva gjør 5 Telemarksbedrifter på Grüne Woche i Berlin i januar? De skal markedsføre Telemark, markedsføre Norge og ikke minst egen bedrift for et internasjonalt publikum.


Matfaglige lenker

Matforum

Matforum Telemark - Et nettverk på Facebook for alle som arbeider med mat og matkultur i ulike sammenhenger og med ulike arrangementer i fylket vårt.