Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Familievern

Familievernkontorene gir tilbud om behandling og rådgivning ved vansker, kriser og konflikter i familien. Kontorene mekler også i forbindelse med skilsmisse eller samlivsbrudd eller i forbindelse med barnefordelingssaker. Tilbudet er gratis. 

Statsforvalteren fører tilsyn med virksomheten ved familievernkontorene i fylket. Vi har tilsynsbesøk ved hvert familievernkontor minst hvert tredje år. 

Vis mer


16.11.2012

Familiemeklere i Telemark

Foreldre med felles barn under 16 år må møte til mekling før det blir reist sak om foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast eller om samvær. Gifte foreldre med felles barn under 16 år må for å få separasjonsbevilling eller skilsmissebevilling, ha møtt til mekling på familievernkontor eller hos annen godkjent mekler.