Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Barn og foreldre

Alle barn har rett på en trygg og god barndom og oppvekst. Familien er barnas viktigste kilde til læring, omsorg, trygghet og tillit. Samtidig har vi flere lover som sikrer at det offentlige også kan bidra til beste for barna. I det daglige er det kommunen som skal sørge for barnets beste, men også flere statlige myndigheter har oppgaver knyttet til forholdet mellom barn og foreldre.


16.01.2018

Endringer i barneloven for å likestille foreldrene

Endringene tar sikte på å likestille foreldrene som omsorgspersoner. Målet er å styrke barns samvær med begge foreldrene. 


10.03.2017

Tilskot til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsette barn

Tilskotsordninga er basera på erfaringar frå Modellkommuneforsøket som blei gjennomført i perioden 2007-2014. Søknad skal sendast Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet innan 3. april 2017.


26.01.2016

Trygghet, deltakelse og engasjement

Regjeringen prioriterer arbeidet for barn og ungdom høyt, og har lagt frem en samlet plan for satsingen på barne- og ungdomspolitikken.