Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

06.07.2018

Meget stor skogbrannfare i Telemark

Meteorologisk institutt varsler om meget stor skogbrannfare i alle kommuner i Telemark. Høy temperatur, lite nedbør og nå synkende grunnvannstand har ført til meget stor skogbrannfare i Telemark og store deler av Sør-Norge. Det er heller ikke meldt regn med det første og mer varme, noe som fører til ytterligere økt skogbrannfare framover.

28.10.2014

This is an exercise - Information in english - Rejects health hazard after radiation discoveries

Bulletin of radioactive products in canned food in Grenland, Telemark. Additional measurements of affected canned products indicate that the levels of radioactive contamination have been detected does not pose any health risk, neither for those who have been in contact with products or those who have eaten the contents.

28.10.2014

Øvelse - Ofte stilte spørsmål-modul kommer

Det utarbeides nå en «Ofte stilte spørsmål og svar»-modul som vi skal legge ut i samarbeid med www.kriseinfo.no . Samtidig vil vi gjenta tidligere meldinger fra Statens strålevern om at det er liten risiko for helsefareetter strålingsfunnet. For mer info, se Statens stråleverns nettsider: http://www.nrpa.no/

For english readers: A list of frequently asked questions will be presented on our website about 1300 hours today.

28.10.2014

Øvelse - Avviser helsefare etter strålingsfunn

Ytterligere målinger av berørte hermetikkprodukter tilsier fortsatt at nivåene av radioaktiv forurensning som har blitt påvist ikke utgjør noen helsefare, hverken for de som har vært i kontakt med produktene eller de som har spist innholdet av dem.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier