Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Akkreditering til hagefesten i Slottsparken 1. september.

Hagefest i Slottsparken.
Deres Majesteter Kongen og Dronningen har invitert 1500 gjester til hagefest i Slottsparken 1. september 2016. Det er  50 personer fra hvert av landets fylker og Svalbard blant de mange inviterte.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.08.2016

Arrangementet varer fra 14.00 til 16.00, og gjestene vil ankomme fra klokken 13.00.
Det vil bli lagt til rette for pressen i form av fotopunkter.  NTB-Scanpix vil få tilgang til fri fotografering.
Medier som ønsker å dekke Kongeparets hagefest må søke om akkreditering. Søknaden må inneholde opplysninger med navn, medium, mobiltelefon og  e-postadresse.

Søknad om akkreditering sendes elektronisk til akkreditering@slottet.no  innen mandag 29. august 2016 klokken 14.00.

Eventuelle spørsmål kan rettes til assisterende kommunikasjonssjef Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff, tlf +47 908 26 849