Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilskudd til svømmeopplæring

Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.03.2017

Kommuner med nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen, kan i 2017 søke Fylkesmannen om midler til svømmeopplæring.

Målet er å redusere risikoen for ulykker i forbindelse med bading, og å sette elevene bedre i stand til å nå kompetansemålene i læreplanene.

Det kan søkes om et tilskudd på inntil kr. 1 750,- per elev/voksen deltaker.

Det er viktig at jenter og gutter får et likeverdig tilbud.  

Det søkes på eget søknadskjema, se høyre marg. Skjemaet sendes per post eller elektronisk til epostadresse fmstpostmottak@fylkesmannen.no

Søknadsfristen er 31. mars 2017.

Tilskuddsmottakere må rapportere til Fylkesmannen på hvor mange som har gjennomført svømmeopplæringen, og frist for rapportering er 1. desember 2017.