Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)- utlyser tilskuddsordning «Systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn»

Kommunene kan nå søke om tilskudd til systematisk
identifikasjon og oppfølging av utsatte barn.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.03.2017

Målet med tilskuddsordningen er å utvikle og implementere kommunale modeller for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølgning av barn av psykisk syke og/eller barn av foreldre som misbruker rusmidler – fra graviditet og så lenge det er behov for oppfølging.

Midlene kan benyttes til frikjøp av nøkkelpersonell, kompetansehevende tiltak, innkjøp av relevant materiell og anskaffelser/implementering av nye tiltak rettet mot målgruppen. Det gis ikke tilskudd til å dekke kostnader relatert til kommunenes allerede eksisterende tilbud eller lovpålagte tjenester.

Søknadsfrist er 3. april 2017.

Se lenke for mer informasjon og søknadsskjema
https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/Tilskudd_til_systematisk_identifikasjon_og_oppflg/