Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Ny tilskuddsordning ved bosetting av enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger

Statsrefusjon for kommunale barnevernutgifter for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger er erstattet av ny tilskuddsordning.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.02.2017

Fra og med 1. januar 2017 er den tidligere refusjonsordningen erstattet av en tilskuddsordning som forvaltes av Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Refusjonsordningen for kommunale barnevernutgifter for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger er derfor under avvikling. Les mer om den nye tilskuddsordningen til høyre på siden og på IMDi.