Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Når barn rømmer fra barneverninstitusjon.

Politidirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har i samarbeid utarbeidet retningslinjer om oppgave- og ansvarsfordeling når barn rømmer fra barneverninstitusjon.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.08.2016

Formålet med retningslinjene er å sikre at barn som rømmer raskt blir funnet og bragt tilbake til institusjonen på en forsvarlig måte.

https://www.bufdir.no/bibliotek/Bufdirs_publikasjoner/Dokumentside/?docId=BUF00003562