Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Søknad om utslippstillatelse

Statens vegvesen søker om utslippstillatelse i forbindelse med tunnelvirksomhet på E 6 ved Soknedal sentrum i Midtre Gauldal kommune

Renset utslippsvann skal føres ut i Sokna i forbindelse med driving av tunnel mellom Soknedal sentrum og nordover mot Korporalsbru.

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes:

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Postboks 4710, 7468 Trondheim eller

fmstpostmottak@fylkesmannen.no   innen 05.05.16.