Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Toget tok flest moskus i 2015

I 2015 ble det registrert 42 døde moskus. 19 av disse ble påkjørt av tog, og 13 ble avlivet av sikkerhetsmessige grunner eller fordi de hadde utvandret fra kjerneområdet. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.01.2016

Veksthastigheten i bestanden på Dovrefjell er lav sammenliknet med veksten i andre områder hvor det er utsatt moskus. Antall fødte kalver vurderes å være bra på Dovrefjell, men den lille bestanden er utsatt for høy dødelighet. Den høye dødeligheten er årsaken til at veksten ikke er stor. Ved siste telling i april 2015 var det registrert minst 240 moskus.

Figuren under viser kjent avgang for årene 2010-2015.