Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Regionale miljøtilskudd 2017 – søknadsfrist 15. oktober

Søknadsfristen for RMP i Sør-Trøndelag er flyttet til 15. oktober fra og med 2017.  Dette for å ha samme frist som for produksjonstilskudd, som er endra fra 20. august til 15. oktober.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.07.2017

Søknadsfristen for OBB (organisert beitebruk – drift av beitelag) beholdes som i dag, altså 1. november. Videre er tilskudd til hesjing tatt ut av RMP-ordningen, jfr. jordbruksoppgjøret 2016. Noen tilskuddssatser har økt. Ellers er det ikke store endringene fra i fjor.

Infomateriell for Sør-Trøndelag sendes kommunene og legges på hjemmesida her i første halvdel av august. Som det er gjort de siste årene, sendes kun et informasjonsark  til gårdbrukerne med henvisning til hvor de finner mer informasjon på hjemmesida vår.

mer informasjon om regionale miljøtilskudd