Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Veiledningshefte, infoark og søknadsskjema 2016

Som i fjor sendes ikke veiledningshefte for Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Sør-Trøndelag til gårdbrukerne.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.03.2014

I stedet sendes kun et infoark med litt orientering og henvisning til denne internettsida og til Landbruksdirektoratet, der det kan søkes elektronisk. Infoarket sendes ut i slutten av juli til gårdbrukerne som søkte produksjonstilskudd søknadsomgangen august 2015.


Veiledningshefte for Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Sør-Trøndelag.

Infoark.

Elektronisk søknadsskjema finner du via Landbruksdirektoratet.
Søknadsskjema for Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Sør-Trøndelag bokmål og nynorsk.

Aktuelt