Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fylkesgrepet for 2017

Fylkesmannen og toppledere i kommunene i Sør-Trøndelag er innstilt på at ”Klimatilpasning i kommunene” er årets fylkesgrep i 2017.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 31.08.2016

Fylkesgrepet finansierer av skjønnsmidlene som redusereres noe til neste år. Bakgrunnen er å få til et felles løft for flere kommuner innen et område.

Klimaendringer vil føre til at også Trøndelag vil bli våtere og varmere. Det betyr større risiko for flom, skred, overvannsproblematikk og at havnivået kan stige noe.

Til høyre finner du presentasjonene fra Fylkesmannens konsultasjon med kommunelederne, foredrag fra Fosen regionråd som har fått skjønnsmidler for sine innovative nettsider og løsninger for alle kommunene på Fosen.