Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Status - Kommunenes kunnskapsgrunnlag og vedtak

Her kan du se kommunenes utredninger, intensjonsavtaler, resultat fra innbyggerundersøkelser og det endelige vedtaket i kommunestyre /bystyre.

Ved å trykke her på kommunenavn kan du se status for arbeid i de ulike kommuner: Link til excelark

Kommunenes endelige vedtak og beslutningsgrunnlag skal oversendes Fylkesmannen innen 1. juli.