Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Forslag om endringer i kommunestrukturen er nå oversendt Stortinget.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har i dag lagt fram proposisjon om endring i kommunestrukturen. Forslaget vil bli behandlet i Stortinget i juni 2017.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 05.04.2017

 Her er link til forslaget frå regjeringen.