Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Sluttrapport - Det Midtnorske velferdsteknoloigprosjektet

I januar 2012 satte ti utvalgte kommuner i Midt-Norge i gang med Det midtnorske velferdsteknologiprosjektet. Prosjektet gikk ut på at kommunene skulle prøve ut eksisterende og tilgjengelig velferdsteknologi i de kommunale pleie- og omsorgstjenestene. Prosjektene ble koordinert av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. I denne rapporten kan du lese om hvordan vi har jobbet, hvilke erfaringer vi har gjort oss, og hvilke råd vi vil gi til de som skal følge etter.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.03.2014

 

Sluttrapporter:

Sluttrapport - det Midtnorske velferdsteknologiprosjektet

Sluttrapport fra Bjugn

Sluttrapport fra Åfjord

Sluttrapport fra Stjørdal
 

Sluttrapport fra Verdal
 

Sluttrapport fra Steinkjer


Sluttrapport fra Midtre Namdal samkommune - Osen og Flatanger

Sluttrapport fra Kristiansund

Sluttrapport Trondheim

Sluttrapport Ålesundsregionen