Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Eksamensdatoer for grunnskolen 2016

Eksamensplanen for sentralt gitt eksamen i grunnskolen er klar. I planen er både forberedelsesdager og eksamensdager i de ulike fagene lagt inn.