Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Foreldrekonferanse om inkludering i barnehagen

Det sentrale foreldreutvalget for barnehager inviterer til konferanse på Gardermoen 5.-6.november.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.10.2017

Utenforskap, inkludering og medbestemmelse for alle barn blir en viktig del av innholdet på konferansen. Foreldremedvirkning, foreldrerollen og de utfordringer en kan møte som foreldre til barnehagebarn blir også belyst.

Fylkesmannen viser til informasjon her: http://www.fubhg.no/meld-deg-paa-fubs-foreldrekonferanse-naa.6032603-206775.html