Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Studiepermisjon for videreutdanning i samisk

For å styrke språkkompetansen blant lærere i samisk kan det søkes om studiehjemler.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.03.2016

Målet med ordningen er å bidra med finansiering av studiepermisjoner for videreutdanning i samisk til kommuner og fylkeskommuner som har opplæringsforpliktelser i henhold til §§ 6-2 og 6-3 i opplæringsloven. Ordningen gjelder også for grunnskoler og videregående skoler i Sør- og Nord-Trøndelag som er godkjent etter friskoleloven, og som har godkjente læreplaner i samisk.

I relaterte dokument ligger retningslinjer for tilskuddsordningen.

Søknad sendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, fmntpost@fylkesmannen.no innen 15. mars.