Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Sammen mot mobbing!

Den siste tiden har det vært stort fokus på mobbing landet over. Vil du vite mer? I denne artikkelen svarer vi på ofte stilte spørsmål...

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.12.2014

Den siste tiden har det vært stort fokus på mobbing landet over. Mange har delt sine egne opplevelser, erfaringer og syn på mobbing. Mange kjenner noen som har blitt utsatt for mobbing - det betyr dessverre at noen har opplevd eller fortsatt blir mobbet. Fakkeltogene og de mange innspillene den siste tiden viser at veldig mange tar tydelig avstand fra mobbing, men mobbing stopper ikke av seg selv. Det krever innsats:

«Vi må ha en nullvisjon, men samtidig være klar over at problemet alltid vil være til stede og at det dermed på jobbes kontinuerlig med for å minimere antall uønskede hendelser.» (Utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Lasse Arntsen, avisa Sør-Trøndelag, 18. november 2014, «Sammen mot mobbing!»)

Fylkesmannen opplever gjennom sin kontakt med blant annet foreldre, barn, rektorer, lærere og skoleeiere at det er stort engasjement og et sterkt ønske om å arbeide for å redusere mobbing. Likevel vet vi at det er barn og unge som fortsatt mobbes på ulike måter både på skolen og på fritiden. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe.

«Kampen mot mobbing er noe alle samfunnsborgere må ta del i, og det er en kamp som er for omfattende og for viktig til at vi kan overlate den til skolen alene. Vi som er voksne må gå foran med et godt eksempel, både i arbeidsliv, frivillig arbeid, i den digitale verden og som politikere.» (Utdanningsdirektør Lasse Arntsen, avisa Sør-Trøndelag, 18. november 2014)

Vil du vite mer? Vi har laget noen dokumenter hvor du vil finne mer informasjon – se våre faktaark i høyre marg.