Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Nedgang i andel elever med enkeltvedtak om spesialundervisning

Fylkesmannen har oppsummert fylkestallene fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) for skoleåret 2014/15. Vi presenterer her nøkkeltallene for de nesten 36 000 elevene i grunnskolene i Sør-Trøndelag.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.02.2015

Se rapport i høyre marg.