Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

La deg høre om barn og unges skolemiljø!

Vi oppfordrer dere med dette til å gi uttalelser rundt virkemidler for et trygt skolemiljø for barn og unge.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.04.2015

Kunnskapsdepartementet har nylig sendt NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø på høring. Innstillingen ligger tilgjengelig på https://www.regjeringen.no/nb/dokument/hoeyringar/

Fylkesmannen arrangerer en høringskonferanse i Trondheim 26. mai, kl 11-14. Her er interesserte velkommen til å få presentert viktige momenter i høringsdokumentet. Nærmere informasjon og påmeldingsskjema finner du på denne nettsiden.

Høringsfrist er 22.06.2015. Høringsuttalelsen skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar» på https://www.regjeringen.no/id2401139/