Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Skolebasert kompetanseutvikling - infoskriv 1 til skoleeierne i Sør-Trøndelag

Se lenke i høyre marg.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.01.2013