Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Prosjektplan GNIST Sør-Trøndelag

I møte i Partnerskapet for GNIST Sør-Trøndelag 17.01.13 ble plan for arbeidet med GNIST i Sør-Trøndelag vedtatt. Planen er dynamisk og vil bli oppdatert når det foreligge nye opplysninger fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet om rammer og oppgaver.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 22.01.2013