Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Møte med skoleeierne i Sør-Trøndelag 10.01.13

GNISTpartnerskapet gjennomførte den 10. januar et heldagsmøte med skoleeierne i Sør-Trøndelag sammen med Sør-Trøndelag Fylkeskommune. KS stod for invitasjonen og kalte inn til samling i sitt skoleeiernettverk.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 15.01.2013

Tema for dagen var NyGIV og GNIST/Skolebasert kompetanseutvikling.

Se lenken i høyre marg for referat fra møtet.