Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

GNIST - Strategi for ungdomstrinnet

GNIST er et partnerskap for en helhetlig lærersatsing. Satsingen startet i 2009 og er et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet og de mest sentrale partene innenfor skolesektoren i Norge.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 14.01.2013

Under denne generelle informasjon legger vi ut artikler om status for GNIST-samarbeidet i Sør-Trøndelag

Partnerne i GNIST er bl.a. KS, Utdanningsorganisasjonene og  Universitets- og høgskolesektoren. Partnerskapet skal arbeide for:

  • Økt status for lærerne
  • Økt kvalitet i utdanningen
  • Økt kvalitet i lærerprofesjonen
  • Økt kvalitet i skoleledelsen
  • Økt rekruttering til læreryrket og lærerutdanningene

Rekruttering av nye lærere er ett av tiltakene under GNIST-paraplyen. Kampanjen har egen nettside: www.hardudetideg.no

Det er etablert regionale GNIST- partnerskap i hvert fylke med de samme partnere som nasjonalt. Hvert fylke har et AU som møtes regelmessig, og det er tilsatt en prosjektleder. Prosjektlederen skal styrke arbeidet i partnerskapet og særlig støtte satsingen innenfor Strategi for ungdomstrinnet. Spesielt viktig er at alle skoler i landet med ungdomstrinn skal gjennomføre en skolebasert kompetanseutvikling i løpet av en femårsperiode, i samarbeid med Universitets- og høgskolesektoren. 

Se: www.udir.no/ungdomstrinnet.

Prosjektleder for regional GNIST i Sør-Trøndelag heter May Johnsen og har sitt arbeid hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.