Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Elever skal ha et trygt og inkluderende skolemiljø!

Fylkesmannen har uttalt seg om utredningene "Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt miljø", som Kunnskapsdepartementet nylig sendte på høring. Vi støtter mange av tiltakene som blir foreslått i utredningen, men er også usikre på virkningen til noen av dem.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.07.2015

De aller fleste som arbeider i skolene og kommunene gjør sitt beste for å skape et trygt og inkluderende skolemiljø. Likevel viser det seg likevel at ikke alle elever opplever å være en del av et slikt skolemiljø. Vi antar at dette kan ha sammenheng med at kunnskap om hva som fungerer, ikke i tilstrekkelig grad er gjort kjent blant de som leder og utfører arbeidet i praksis.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag vil rose Djupedalutvalgets grundige arbeid knyttet til satsingen på kompetanseutvikling. Det viktigste er trolig det langsiktige, systematiske og forebyggende arbeidet. I tillegg vil det ha stor betydning at den enkelte lærer og skoleleder høyner sin kompetanse og kunnskap om å avdekke, stoppe og bidra til inkludering i etterkant av krenkelser. Som utvalget selv påpeker; det er avgjørende å bygge «laget rundt eleven».

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag støtter imidlertid ikke alle utvalgets forslag. Vi er blant annet usikre på hvordan det vil slå ut dersom det ikke lenger skal fattes enkeltvedtak på skolene i tilknytning til kapittel 9a i opplæringsloven. Vi er også usikre på hvordan Barneombudets ombudsrolle blir ivaretatt, dersom utvalgets forslag får gjennomslag.

Hele vår høringsuttalelse finner du sammen med øvrige høringssvar på Regjeringens nettsider og i høyremargen på denne nettsiden.