Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Eksamensinformasjon grunnopplæring

På denne siden finner du oppdatert informasjon om avvikling av eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 05.12.2012