Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Dronning Sonjas skolepris 2015 - forslag på kandidater

Dronning Sonjas skolepris deles hvert år ut til en grunnskole eller videregående skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering. Fylkesmannen ber nå om forslag på kandidater fra Sør-Trøndlag.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 28.05.2015

Dette er kriteriene for at en skole skal være aktuell som kandidat:

  • Skolen arbeider langsiktig, systematisk og kunnskapsbasert med elevenes læringsmiljø.
  • Skolen praktiserer likeverd og inkludering på en slik måte at hver enkelt elev opplever å bli verdsatt i et miljø som er preget av medvirkning, trygghet og fellesskap.
  • Skolen kjennetegnes ved at det er positive relasjoner mellom elevene og de ansatte, og elevene imellom – og ved et godt samarbeid mellom skole og hjem.

Søknadsprosessen er nettbasert, og Fylkesmannen er behjelpelig med prosessen. Se nærmere informasjon i utlysingsbrevet i høyre marg. Vi ber om at innspill på kandidater sendes oss senest 15. juni.