Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Barn som er utsatt for overgrep og omsorgssvikt

Møteplan for tverrfaglig konsultasjonsteam høsten 2017

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.08.2017

Konsultasjonsteam er et tverrfaglig sammensatt team med deltakere fra ulike offentlige etater som til daglig arbeider med utsatte barn og unge.

Tema for drøfting med konsultasjonsteamet kan være bekymringer for enkeltbarn hvor en er usikker på hva en skal gjøre i saken, hvem som bør involveres, lovgrunnlag, grad av bekymring ifht mistanke om vold, seksuelle overgrep eller annen omsorgssvikt. Sakene legges frem anonymt, og tidspunkt forhåndsavtales med Barnehuset.