Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Risiko for stor snøsmelteflaum

Dei store snømengdene i fjellet gjer at det i utover sommaren er fare for stor snøsmelteflaum i vassdraga i fylke.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 22.06.2015

Fylkesberedskapsrådet har hatt møte om saka. I dette notatet kjem rådet med ei vurdering av situasjonen, og nokre tilrådingar om korleis det går an å førebu seg for å redusere dei negative konsekvensane av ein eventuell flaum.

Her finn du presentasjon som NVE brukte under ei orientering til kommunane 17. juni.

Kontaktpersonar