Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Referat frå møte i fylkesberedskapsrådet

Fylkesberedskapsrådet var samla i Flåm 26. - 27. januar til sitt årlege møte 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 10.03.2016

Innleiarane kom frå mellom anna PST, UDI, Politiet, Alarmsentralen og regionale aktørar. Arbeidet med ny FylkesROS har starta opp, dette var òg tema på møtet.

Vedlagt ligg referat, program og presentasjonar.