Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Læringsnettverk for beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid

I 2012 etablerte vi eit læringsnettverk for å heve kompetansen i beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid i fylket vårt. Gjennomgangen av 22. juli 2011 viser at dette er kompetanse som trengs på alle nivå.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 12.04.2013

For å bli betre må vi jobbe med å forstå kva vi gjer, og korleis vi kan gjere dette betre. Dette gjeld både i ein klatrevegg og i beredskapsarbeid.
Det har skjedd fleire alvorlige hendingar siste åra som har sett nødetatane, helseføretaka og kommunane på prøve. Sogn og Fjordane har liten risiko for å bli utsett for ei terrorhandling, men stormen Dagmar som herja i fylket vårt i romjula 2011, viser at vi treng planverk og kompetanse for å handtere beredskapsarbeid ved alvorlige hendingar.

Les heile artikkelen om læringsnettverk for beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid.

Kontaktpersonar

Aktuelt

Artikkelen er skrive av assisterande fylkeslege Linda Svori, som ein del av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane si helse-, sosial- og barnevernsmelding 2012.

Fleire artiklar frå artikkelsamlinga vil bli publisert framover.