Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Ekstremvêret Vidar; varsel om ekstremt høg vass-stand og høge bølger

Meteorologisk institutt varslar at det torsdag føremiddag er venta ekstremt høg vass-stand (65-80 cm høgare enn det som er oppgitt i tidevasstabellen). 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 11.01.2017

Instituttet estimerer at vass-standen er så høg  berre éin gong per tjuande år. På grunn av pålandsvind er det òg venta høge bølger ytst på kysten. Signifikant bølgehøgde er berekna til mellom 6 og 8 meter.

Sjå nærmare opplysningar om ekstremvêret på Meteorologisk institutt si heimeside.

 

Kontaktpersonar