Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Organisasjon og leiing

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane er organisert i seks avdelingar: administrasjon, helse og sosial, juridisk, landbruk, miljøvern og utdanning. 

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Dette er leiargruppa: