Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Historikk

I 1662 fekk dei største lokale administrative einingane nemninga amtmann. I 1919 vart dette endra til fylkesmann. I fylket vårt går embetet tilbake til 1763 då dei nordlegaste fogderia i Bergenhus Stiftsamt vart utskilde som Nordre Bergenhus amt. I 1919 vart namnet endra til Sogn og Fjordane.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Joachim de Knagenhjelm (1727-1796) frå Kaupanger var den første amtmannen i Nordre Bergenhus Amt. Dagens fylkesmann i Sogn og Fjordane heiter Anne Karin Hamre.

Oversikt over tidlegare fylkesmenn:

1763-1771 Joachim de Knagenhjelm
1771-1779 Magnus Theiste.
1780-1781 Ditlev von Pentz
1781-1788 Jones Ramus Petersen
1788-1789 Nils Dorph Gunnerus
1789-1794 Peter H. Harboe
1794-1801 Andreas Hjort
1802-1811 Nils Andreas Vibe
1811-1814 Herman Gerhardt Treschow
1814-1822 Christian Magnus Falsen
1822-1831 Edvard Hagerup
1831-1832 Fredrik Riis
1833-1844 Christian Ulrich Kastrup
1844-1852 Hans Tostrup
1852-1861 Michael Conrad Sophus Emil Aubert
1861-1869 John Collett Falsen
1870-1875 Nicolai Ditlev Anton Ræder
1875-1889 Carl Laurits Mechelborg Oppen
1889-1902 Olaj Johan Olsen
1902-1910 John Utheim
1910-1930 Ingolf Elster Christensen
1930-1941 Hans Kristian Seip
1941-1944 Vidar Atne
1944-1945 Konrad Sundlo
1945-1945 Nils O. Øvrebø
1945-1971 Nikolai Schei
1971-1976 Arne Ekeberg
1971-1994 Ingvald Ulveseth
1994-2011 Oddvar Flæte
2011-         Anne Karin Hamre