Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Statsbudsjettet 2019

Årets statsbudsjettdag er gjennomført og omlag 25 personar frå kommunane fekk med seg TV-overføring av  finanstale, nasjonale tal og tiltak, og vår presentasjon om verknader for kommunane i Sogn og Fjordane.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 08.10.2018

Presentasjonane frå dagen, brevet om Fylkesmannen si oppsummering for kommunane, lenker til aktuelle artiklar m.m. finn de til høgre i artikkelen.

Vi vil legge ut meir informasjon her etter kvart som dette blir oppdatert.